ENG
|
THAI

ฟัลครัม วิลล่า

ประเภท

ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว)

อสังหาริมทรัพย์และที่ตั้ง

ฟัลครัม วิลล่า เป็นโครงการเอนกประสงค์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่ลาดกระบังของกรุงเทพมหานคร โครงการประกอบด้วยบ้านเดี่ยว 227 หลัง 200 หลังเป็นระดับพรีเมี่ยมที่สามารถเป็นเจ้าของได้ พื้นที่ทำการค้าปลีกระดับพรีเมี่ยม 30 พื้นที่ อยู่ในพื้นที่ 60 ไร่ ชุมชนผสมผสานบรรยากาศเพื่อนบ้านที่เป็นมิตร คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เงียบสงบ ไร้มลภาวะ และมีประตูเข้าออก

ที่ตั้งของทรัพย์สินดังกล่าวมีความสะดวกสบายมากด้วยระยะทางที่สั้นที่ไปสู่ที่หมายที่สำคัญมากมาย โดยเฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิ และคิง พาวเวอร์ ศรีวารีน้อย

จุดเด่นของการลงทุน

  • ขนาดการลงทุน: มากกว่า 1.2 ล้านบาท
  • 227 ห้อง
  • อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR): มากกว่า 30%
  • ระยะเวลาของโครงการโดยเฉลี่ย: 3-4 ปี

ชีวิต Next Project >
ซันเทค ซิตี้ < Prev Project
news bg Team bg connect bg main bg terms and conditions bg privacy and policy bg