ENG
|
THAI

โรงแรมดูพาร์ค

ประเภท

โรงแรมธุรกิจ 4 ดาว

อสังหาริมทรัพย์และที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในเมืองบาเดน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ – ทรัพย์สินมีรถไฟตรงไปยังเมืองซูริคและสนามบินซูริค เมืองบาเดนเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมและจุดหมายในการพักผ่อน (เพราะมีบ่อน้ำร้อนเปิดสำหรับสาธารณะอีก) ทำให้โรงแรมนี้เป็นการลงทุนที่น่าดึงดูด

ทรัพย์สินได้ถูกออกบบด้วยห้องและห้องน้ำขนาดใหญ่สำหรับการพักในระยะยาว การออกแบบของทรัพย์สินทำให้โรงแรมเป็นทรัพย์สินประเภทโรงแรมที่เป็นที่ปรารถนาในพื้นที่ ฟัลครัมได้ทรัพย์สินนี้มาพร้อมกับใบอนุญาตในการเพิ่มชั้นอาคารอีก 2 ชั้น (คือ 12-14 ห้อง) ชั้นที่เพิ่มขึ้นจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2562

จุดเด่นของการลงทุน

  • ขนาดการลงทุน: มากกว่า 24 ล้านฟรังก์สวิส
  • 107 ห้อง
  • รายได้: มากกว่า 12%
  • ระยะเวลาการถือครองโดยเฉลี่ย: 5-7 ปี

คิงส์แลนด์ โฮเทล Next Project >
ชีวิต < Prev Project
news bg Team bg connect bg main bg terms and conditions bg privacy and policy bg