ENG
|
THAI

ชีวิต

ประเภท

ที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยวและโฮมออฟฟิศ)

อสังหาริมทรัพย์และที่ตั้ง

โฮมออฟฟิศเฉพาะและร่วมสมัย รวมถึงโครงการบ้านเดี่ยว 129 หลัง ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับ มาพร้อมกับที่อยู่อาศัยในเขตใกล้กรุงเทพมหานคร – เทพารักษ์ – มีโรงงานอุตสาหกรรมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากกว่า 1000 แห่ง ที่อยู่ห่างจากโครงการไม่กี่นาที โครงการมีการเชื่อมต่ออย่างไร้พรมแดนไปยังส่วนอื่นของเมืองและสนามบิน

ด้วยเนื้อที่กว่า 33 ไร่ ชุมชนนี้รวมบรรยากาศแบบเพื่อนบ้านที่เป็นมิตร โครงการมุ่งที่จะให้คุณภาพในการทำงานและอยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่เงียบสงบ ไร้มลภาวะ และมีประตูเข้าออก เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ประกอบการมองหารูปแบบดังกล่าว เพื่อทำให้ตารางการทำงานที่ไม่หยุดนิ่งสมดุลและประหยัดจากผลประโยชน์ทางภาษี

จุดเด่นของการลงทุน

ขนาดการลงทุน: มากกว่า 950 ล้านบาท
129 ห้อง
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR): มากกว่า 30%
ระยะเวลาของโครงการโดยเฉลี่ย: 3-4 ปี

โรงแรมดูพาร์ค Next Project >
ฟัลครัม วิลล่า < Prev Project
news bg Team bg connect bg main bg terms and conditions bg privacy and policy bg